Onze MVO-aanpak

Haasnoot Food Family wil haar verantwoordelijkheid nemen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daar hebben we allemaal baat bij. We zijn van elkaar afhankelijk om hier op een verantwoorde en effectieve manier invulling aan te kunnen geven. Op die manier leveren we er een bijdrage aan dat onze volgende generatie niet alléén in welvaart, maar ook in welzijn kan opgroeien.

Hierna hebben we onze MVO-doelstellingen en initiatieven geformuleerd.

MVO-doelstellingen van Haasnoot Food Family:

 • Het energieverbruik zoveel mogelijk beperken, en waar mogelijk gebruikmaken van milieuvriendelijke energiebronnen.
 • Doorlopend de mogelijkheden onderzoeken voor minder milieubelastende verpakkingsmaterialen en voor minder gebruik van verpakkingen en plastic in het algemeen.
 • Beperking en scheiding van afval.
 • Het aantal bedrijfsmatig afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Onder meer willen we hiervoor expertise op het gebied van routeplanning inzetten.
 • Optimale werkplekken creëren voor onze medewerkers en inhuurkrachten.  Een veilige, respectvolle en prettige werkomgeving en sfeer zijn belangrijk bij Haasnoot Food Family. De mens staat op nummer één, niet het resultaat. Onze medewerkers mogen hierin meedenken. Door middel van onderzoeken willen we de medewerkers-tevredenheid meten en mogelijke verbeteringen in kaart brengen.
 • Beschikbaarheid van gezonde voeding in de kantine.
 • Bij voorkeur zakendoen met leveranciers die MSC-gecertificeerd zijn, en milieu- en diervriendelijk opereren.
 • Eerlijk zakendoen en samenwerken met externe partners om transparantie in de keten te bevorderen. Haasnoot Food Family wil daarom de Principles of Good Practice van The European Supply Chain Initiative volgen. Deze zijn vastgesteld om op Europees niveau eerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen te bevorderen.
 • Geld en goederen beschikbaar stellen voor goede doelen, en (sport)verenigingen steunen. Haasnoot Food Family heeft een welzijnscommissie ingesteld. Deze beoordeelt aanvragen van goede doelen en/of (sport)verenigingen.
 • We willen studenten de gelegenheid bieden om zich bij Haasnoot Food Family verder te ontwikkelen, onder andere door middel van stages.

Gerealiseerde en lopende MVO-initiatieven van Haasnoot Food Family:

 • Onze verpakkingen bestaan voor 25% uit gerecyclede folie. We streven naar 100% in 2022.
 • Onze verpakkingen zijn 100% recyclebaar.
 • De eerste stappen zijn gezet om (delen van) de productie geschikt te maken voor hersluitbare folie. Op jaarbasis kan dit een besparing opleveren van ca. 100.000 kilo folie.
 • Er is opdracht gegeven om zonnepanelen te plaatsen op het dak van ons hoofdkantoor in Katwijk. Daarmee besparen we 380MWh per jaar. We gebruiken 80-90% van de opgewekte stroom zelf en de rest leveren we terug aan het net.
 • In toenemende mate passen we LED-verlichting toe. Hiermee besparen we een fors aantal Kwh.
 • Onze haringbakjes worden lichter gemaakt, waardoor het verbruik van plastic met 30% afneemt.
 • Haasnoot Food Family is gecertificeerd voor MSC, ASC en Beter Leven.
 • Er wordt samengewerkt met Milgro. Dit bedrijf streeft een circulaire economie na en adviseert ons onder meer over een verantwoorde scheiding en afvoer van afvalstromen.

Zorgen voor de
volgende generatie

Taal / Language / Sprache: